Companies By Pin Code - 326037 9 Companies Found

CIN Company Name ROC Address
U01100RJ2018PTC060699 MANOHARTHANA AGRI SPOT PRODUCER COMPANY LIMITED ROC-JAIPUR C/O, DIPENDRA, KUMAR, S/O, RAM, KISHAN,, VILLAGE, GURADI,, TEHSIL, MANOHAR, THANA,, JHALAWAR
U01100RJ2020PTC070228 S.RAM DAIRY AND AGRI FOODS PRIVATELIMITED ROC-JAIPUR C/o, Lal, Prabhu, Lal, Chandipur, Chandipur, Near, Hanuman, Ji, Mandir,Village, Chandipur, Chandipur
U01100RJ2021PTC077175 KAMALNAYAN FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED RoC-Jaipur C/O, GHANSHYAM, LODHA, VILL-POST, BANETH,, TEHSIL-MANOHAR, THANA, BANETH
U52190RJ2011PLC035073 DURABILITY TRADEVISION INDIA LIMITED ROC-JAIPUR C/O, RAMESHWAR, PRASAD, NEAR, RANI, SATI, MANDIR,MANOHARTHANA, JHALAWAR
U01122RJ2016PTC049180 CHANDIPUR GOAT FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED Jaipur HEERAMANJI, CHOUK,, MAIN, BAZAR,VILLAGE, &, POST-, CHANDIPUR,TEHSIL, -, MANOHARTHANA,, DIST.-JHALAWAR,, JHALAWAR
U72900RJ2020PTC067684 READYPE SOFTEC BC POINT PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR C/o, Rachna,, H., No., 25,, Kishan, Puriya, Thana, -, Manohar,, JHALWAR
U85300RJ2021NPL075733 BALA SAHEB DEVRAS VEDIC SANSKRITI FOUNDATION RoC-Jaipur WARD, NO, 14,, SURAJ, POLE, GATE, MANOHAR, THANA, JHALAWAR
U72900RJ2021PTC076890 FAST SOFT INDIA PRIVATE LIMITED RoC-Jaipur C/O, Lal, Chand, Asharam, Lodha,, Battukhedi, Jhalawar
U70200RJ2023OPC087720 SGOI CONSULTANCY (OPC) PRIVATE LIMITED ROC Jaipur C/O, JAGDISH, GOKUL, PARSHAD, LUHAR, KOLUKHERI, MALIYAN, JAWAR, JHALAWAR