Companies By Pin Code - 325004 10 Companies Found

CIN Company Name ROC Address
U01100RJ2017PTC059079 PIPALDA KHETIHAR AGRO PRODUCER COMPANY LIMITED ROC-JAIPUR KHATOLI, ROAD, ITAWA,, PIPALDA, KOTA
U01100RJ2020PTC069209 AANA SAGAR GRAM UNNATI AGRO PRODUCER COMPANY LIMITED ROC-JAIPUR C/O, RAMAKANT, S/O, JAGAN, NATH, NANDWANA, VILLAGE-GAINTA,, TEHSIL-ITAWA, KOTA
U01100RJ2021PTC077362 JODLYA BALAJI KISAN AGRO PRODUCER COMPANY LIMITED RoC-Jaipur Mahadev, Mandir, Ke, Paas,, Shankar, Pura,, Pipalda, Itawa,, Kota
U14106RJ2008PTC027571 SEAWARD STONES PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR 5-L-22,, MAHAVEER, NAGAR, III
U45201RJ2008PTC027581 SEAWARD BUILDCON PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR 5-L-22,, MAHAVEER, NAGAR, III
U74999RJ2016PTC055570 NAKSHTRA E-SERVICES PRIVATE LIMITED Jaipur SAROVAR, NAGAR, ITAWA
U74999RJ2018OPC062824 SHREE VINAYAKAM SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR C/o, Jamna, Shankar, Meena,S/o, Ram, Kalyan, Sarowar, Nagar,, Itawa, KOTA
U67200RJ2019PTC064394 SWADESH IM PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR C/O, Mool, Chand, Goyal, s/oPrabhu, Lal, Goyal, Khatoli, Road,Itawah, Tehsil, Pipalda,, KOTA
U52609RJ2020PTC070061 AAFK MARKETING GROWTH PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR C/o, KHERU, NISHA,1,, JALDAI, VIBHG, KE, PICHE, GENTA, ROAD,, ITAWA, KOTA
U41001RJ2023PTC087748 SATYENDRA BUILDERS AND COLONIZERS PRIVATE LIMITED ROC Jaipur PLOT, NO, 01, BYPASS, , GAINTA, ROAD, ITAWA, KOTA