Companies By Pin Code - 311001 2367 Companies Found

CIN Company Name ROC Address
U01100RJ2017PTC057249 SHREE BANGERJI ORGANIC FARMING PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR F-107,, SHREE, CLOTH, MARKET, PUR, ROAD, BHILWARA
U01100RJ2018PTC062237 MELIORA SOIL PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR F-203,, AZAD, NAGAR,, BHILWARA, BHILWARA
U01100RJ2020PTC068155 SUNRAKSHAK AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR AARAJI, NO-2765/2,, PURA, ROAD,, NEAR, PRATAP, NAGAR,, SCHOOL,, NEAR, La-Eden, RESTAURANT, BHILWARA
U01100RJ2021PTC073479 DRUHINAH AGRO PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR 5-A-33,, R.C., Vyas, Colony, Bhilwara
U01100RJ2021PTC078414 AJRACH SPICES PRIVATE LIMITED RoC-Jaipur 13-D,, BHOPALPURA, BHILWARA
U01100RJ2022PTC080811 ORGEAT AGRITECH PRIVATE LIMITED RoC-Jaipur 13, G., N, COLONY, SHASTRI, NAGAR, BHILWARA
U01100RJ2022PTC084161 PRALAKSHANA RESORTS PRIVATE LIMITED ROC - JAIPUR 4th, Floor,, Global, Hub, Lok, Jeevan, Complex, Bhilwara, Azad, Chowk,, Bhilwara
U01100RJ2022PTC084668 VEGIC CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED ROC - JAIPUR "Shree, Niket",, Mansinghka, Residence, Mahaveer, Colony,, Pur, Road, Bhilwara
U01100RJ2022PTC084985 BHILWARA GOATRY PRIDE FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED RoC-Jaipur C/O, KRISHI, VIGYAN, KENDRA, AGARPURA, CHORAHA, SUWANA, BHILWARA
U01100RJ2023PTC085734 MEEV KISAN BAZAR FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED RoC-Jaipur C/O, KRISHI, VIGYAN, KENDRA, AGARPURA, CHORAHA, SUWANA, BHILWARA
U01110RJ2017PTC058888 KHEMRAJ FOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR C/o, Nathu, Lal, Choudhary, Opp., Bhopal, Mining, Works,, Jawahar, Nagar, Bhilwara
U01110RJ2019PTC064534 BHL AGRIFOOD PARK PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR C/O, NATHRANI, BROTHERS, A-15, KRISHI, UPAJ, MANDI, BHILWARA
U01111RJ2019PTC066004 SANWARIYA ORGANIC INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR 47-A,, NEAR, GANESH, TEMPLE, GANDHI, NAGAR, BHILWARA
U01111RJ2021PTC072967 AVIKSHA FARMING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR 7-J-17,, R, C, VYAS, COLONY, BHILWARA
U01111RJ2022PTC080335 NPSAGRO FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED RoC-Jaipur C/O, MOHAN, LAL, S/O, CHUNNI, LAL, BRAHMAN, NAYA, SMALIYA, BHILWARA
U01112RJ2007PTC024086 KRISHNA GREEN FIELD BIO DIESELS PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR KRISHNA, HOSPITAL,, DEVRIA, BALAJI, ROAD,, R, C, VYAS, COLONY,
U01119RJ2017PTC057274 ANVI ORGANIC FARMS PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR A-14,, VSP, NAGAR,, BHILWARA
U01122RJ2005PTC021381 SUBH SULZFAB PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR F-79,, RIICO, INDUSTRIAL, AREA, FIRST, PHASE,, PUR, ROAD
U01122RJ2008PTC025811 DHARTIDHAN SEEDS AND AGRI GENETICS PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR F-458,, Chatrawas, Ke, Piche,, New, Bapu, Nagar,, Bhilwara
U01122RJ2008PTC026231 STARNET BREEDING AND RESEARCH FARMS PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR 1st, Floor,, Sangam, Tower,, Old, RTO, Road, Gandhi, Nagar, Bhilwara
U01122RJ2009PTC028122 HIYA INDIA BIOTECH PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR 129,, NEW, CLOTH, ,MARKET, PUR, ROAD
U01122RJ2009PTC030340 SHIVGANGA AGRIFOODS PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR C/O, KANHAIYA, LAL, LAXMAN, DASS,BAZAR, NO, 2, BHOPAL, GANJ
U01122RJ2011PTC034470 ESSPAL AGRO PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR Room, No., 7,, Ground, Floor,CB-1, &, C-12,, Sharda, Evergreen, Park,80, Feet, Road,, Bhilwara
U01122RJ2011PTC034703 SHARDA DEVI AGROCHEM PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR ROOM, NO.6,GROUND, FLOOR,CB-1&C-12,SHARDA, EVERGREEN, PARK,80, FEET, ROAD, BHILWARA
U01122RJ2011PTC036504 JYOTI STAR AGRIFARMS PRIVATE LIMITED ROC-JAIPUR 127,, 1ST, FLOOR, JETHLIYA, CHAMBERS,, PUR, ROAD